Đầu ghi hình XVR

 • 0 out of 5

  Đầu ghi 32 kênh XVRDA3132L H265

  Đầu ghi hình XVR 32 kênh 1080P-Lite hoặc 32 kênh IP 4MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 32*1080P
  + Analog+Network: 30*Analog(1080P)+2*IP(Max 8MP), 28*Analog(1080P)+4*IP(Max 8MP), …., 4*Analog(1080P)+28*IP(Max 8MP), 2*Analog(1080P)+30*IP(Max 8MP)
  + Network: 32*network(Max 8MP)(Tổng băng thông ≤160M)

  16,830,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh 8M XVRDA3116DB

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh 8M Lite hoặc 32 kênh IP 5MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 8*(TVI/AHD: 8M; AHD/TVI/CVI: 4M;)
  + Analog+Network:
  14*Analog+2*network(Max 8MP), 12*Analog+4*network(Max 8MP),…,
  4*Analog+12*network(Max 8MP), 2*Analog+14*network(Max 8MP)
  + Network: 32*8MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P(Tổng băng thông ≤160M)

  13,370,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh 8M XVRDA3116L – 8 HDD

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh 8M Lite hoặc 32 kênh IP 5MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 16*(TVI/AHD: 8M; AHD/TVI/CVI: 4M;)
  + Analog+Network:
  14*Analog+2*network(Max 8MP), 12*Analog+4*network(Max 8MP),…, 4*Analog+12*network(Max 8MP), 2*Analog+14*network(Max 8MP)
  + Network: 32*8MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P(Tổng băng thông ≤160M)

  18,150,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh XVRDA2116D H265

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh 1080P-Lite hoặc 16 kênh IP 4MP. Chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 16*1080P
  + Analog+Network:14*Analog(2MP)+2*IP(Max 8MP),12*Analog(2MP)+4*IP(Max 8MP) ,…, 4*Analog(2MP)+12*IP(Max 8MP), 2*Analog(2MP)+14*IP(Max 8MP)
  + Network: 16*network(Max 8MP)(Tổng băng thông ≤80M)

  5,250,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh XVRDA2116DB H265 – 2 HDD

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh 1080P-Lite hoặc 16 kênh IP 4MP.chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 16*1080P
  + Analog+Network: 14*Analog(2MP)+2*IP(Max 8MP),12*Analog(2MP)+4*IP(Max 8MP) ,…, 4*Analog(2MP)+12*IP(Max 8MP), 2*Analog(2MP)+14*IP(Max 8MP)
  + Network: 16*network(Max 8MP)(Tổng băng thông ≤80M)

  6,305,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh XVRDA3116HD H265+

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh HD+8IPC hoặc 25CH/HD+IPC hoặc 32CH/IPC, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K.
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Normal Mode: Default: 16*(HD max 8MP) + 8*network(MAX 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(8MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Lite Mode: Default: 16*(HD max 5MP)+8*network(Max 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(5MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Network: 32*Max 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P(Tổng băng thông ≤160M)

  7,660,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh XVRDA3116HDB H265+ – 2 HDD

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh HD+8IPC hoặc 25CH/HD+IPC hoặc 32CH/IPC, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K. 2HDD
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Normal Mode: Default: 16*(HD max 8MP) + 8*network(MAX 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(8MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Lite Mode: Default: 16*(HD max 5MP)+8*network(Max 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(5MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Network: 32*Max 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P(Tổng băng thông ≤160M)

  8,750,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 16 kênh XVRDA3116HK H265+- 4HDD

  Đầu ghi hình XVR 16 kênh HD+8IPC hoặc 25CH/HD+IPC hoặc 32CH/IPC, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K. 4HDD
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Normal Mode: Default: 16*(HD max 8MP) + 8*network(MAX 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(8MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Lite Mode: Default: 16*(HD max 5MP)+8*network(Max 5MP)
  Analog+Network: 14*Analog(5MP)+11*network(Max 8MP)…
  + Network: 32*Max 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P(Tổng băng thông ≤160M)

  15,180,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 32 kênh 5M XVRDA3132HL

  Đầu ghi hình XVR 32 kênh 5M Lite hoặc 32 kênh IP 5MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog:16*(TVI/AHD: 5MP; AHD/TVI/CVI: 4MP; AHD/TVI: 3MP)
  + Analog+Network:
  30*Analog(1080P)+2*IP(Max 8MP), 28*Analog(1080P)+4*IP(Max 8MP), …., 4*Analog(1080P)+28*IP(Max 8MP), 2*Analog(1080P)+30*IP(Max 8MP)
  + Network: 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Tổng băng thông ≤160M)

  19,310,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 4 kênh 4K XVRDKA3104DB H265+

  Đầu ghi hình XVR 4 kênh 8M hoặc 16 kênh IP 8MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 4*(TVI/AHD: 8M; AHD/TVI/CVI: 4M;)
  + Analog+Network: 2*Analog + 7*network(Max 8MP)
  + Network: 16*8MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P(Tổng băng thông ≤80M)

  7,590,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 4 kênh 8M XVRDA2104D

  Đầu ghi hình XVR 4 kênh 8M Lite hoặc 16 kênh IP 4MP, chuẩn nén H265. Đầu ra 4K
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP. Chuẩn nén H264/H265/H265+
  + Analog: 4*(TVI/AHD: 8M; AHD/TVI/CVI: 4M;)
  + Analog+Network: 2*Analog + 7*IP(Max 8MP)
  + Network: 16*8MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P(Tổng băng thông ≤80M)

  4,325,000
 • 0 out of 5

  Đầu ghi hình 4 kênh XVRA2004D H265

  Đầu ghi hình XVR 4 kênh 1080P-Lite hoặc 9 kênh IP 2MP, chuẩn nén H265
  – Đầu vào nhiều chế độ 5in1: AHD, HD-CVI, HD-TVI, ANALOG, IP
  + Analog: 4*1080P-Lite @15fps
  + Analog+Network: 2*Analog(1080P)+4*IP(Max 2Mp)
  + Network: 9*1080P@30fps ( Tổng băng thông ≤46M)

  2,050,000
0936625265